Skip to content

Migotanie przedsionków

4 miesiące ago

135 words

Podobny obrazMigotanie przedsionków jest najczęstszym typem arytmii serca obserwowanym u załogi lotniczej. Badanie brytyjskiej załogi lotniczej wykazało bezobjawowy AF u 0,3% wszystkich załóg samolotów podczas rutynowych badań przesiewowych EKG, z których 48 powróciło do latania w ograniczonej liczbie.

Idiopatyczny AF (bez podstawowej etiologii) może rzadko występować jako pojedynczy epizod, często jest napadowy (PAF) (≤7 dni), ale może być trwały (> 7 dni) lub trwały (brak prób / nieudanych prób przywrócenia rytmu zatokowego). W większości przypadków AF napotykany w populacji wojskowych samolotów jest napadowy, idiopatyczny i nawraca spontanicznie lub w wyniku interwencji medycznej w ciągu 24 godzin. Pojedynczy epizod ma czasami wyraźnie możliwą do zidentyfikowania przyczynę, np. Nagły nadmiar alkoholu (tzw. Wakacyjnego zespołu serca) lub stosowanie suplementów.

[podobne: u bogdana, lowisko zgoda, sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci ]